Славутицька загальноосвітня школа № 1 Найкраща школа Slavutich School #1 The Best School Школа № 1 г. Славутич      


НАША АДРЕСА:
07100 м.Славутич Київської обл.
Проспект Др.народів,19 а/с 29 тел: (04479)2-38-57
e-mail: school1slavutich@ukr.net
П'ятниця, 24.05.2019, 18:03

Меню сайту

Головна

Візитка школи

Досягнення вчителів

Досягнення учнів

Наші випускники - наша гордість

Учнівська організація "РУУШ"

Шкільна газета "The First"

Творчість учнів

Інформація для учнів

Інформація для батьків

Патріотичне виховання юного покоління

Кодекс етики

Статут територіальної громади

Книга пам'яті "Живі, поки пам'ятаємо"

Нормативно-правова база

Корисні сайти

Несекретні матеріали

Зовнішнє незалежне оцінювання

Державна підсумкова атестація

Фотоальбоми

Оголошення та новини

Форум

Міський відділ освіти Славутицької міської ради Київської області
Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 
Славутицької міської ради
Київської області


Використання рейтингової шкали
оцінювання при підведенні підсумків
навчальної діяльності учнів за
семестр та рік.


для керівників ЗНЗ різних типів
Славутич 2008Використання рейтингової шкали оцінювання при підведенні підсумків навчальної діяльності учнів за семестр та рік / А.О.Рябченко, Н.О.Бардакова. – Славутич, 2008. – 24 с.Автори:                     Рябченко Анатолій Олександрович                                     

                           Бардакова Наталія Олександрівна  
Рецензенти:    
       Жигалло Людмила Іванівна                                     

                            Костик  Наталія Миколаївна
У посібнику розглянуто практичні аспекти запровадження рейтингової системи оцінювання при підведенні підсумків навчально-виховної діяльності учнів.

Зміст навчально-методичного видання розкриває такі питання: методика рейтингового оцінювання підсумків навчально-виховної діяльності учнів; технологія використання рейтингової шкали в практичній діяльності вчителя-предметника, класного керівника, адміністрації школи; критерії оцінки навчально-виховної діяльності учнів.

Посібник рекомендовано для працівників відділів освіти, методистів, директорів шкіл, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогів.              

ЗМІСТ 

1.  Необхідність запровадження рейтингової системи оцінювання в навчально-виховний процес закладу.

2.  Зразок розрахунку коефіцієнтів результативності та коефіцієнтів якості.

3.  Розрахунок якості досягнень учнів за навчальний рік (семестр).

4.  Результати навчальних досягнень учнів за підсумками 2007-2008 навчального року.

5.  Технологія використання рейтингової системи оцінювання в практичній діяльності педагогів школи.

6.  Словничок основних понять, термінів.

7.  Список літератури.                                                


1.  Необхідність запровадження рейтингової системи оцінювання в навчально-виховний процес закладу.

Динаміка змін, що відбулися у сучасній освіті України з запровадженням 12-бальної шкали оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти, відповідно до наказу МОН України за № 435 від 06.09.2000р., вимагає змін у підходах до системи оцінювання і самооцінювання навчальних досягнень учнів.

Система оцінювання навчальних досягнень учнів – це складне поняття, що включає види оцінювання, функції оцінювання, шкалу оцінювання, суб’єктів оцінювання, підходи щодо оцінювання тощо.

Важливим на сьогодні є поняття "об’єктивності” оцінювання досягнень учнів. Адже ще В.Сухомлинський наголошував: "Оцінка – це найгостріший інструмент, використання якого потребує величезного вміння і культури”. Це один із інструментів впливу на особистість учня у навчально-виховному процесі, показник результативності, стимул діяльності учня. Тому форми і методи оцінювання навчальних досягнень учня можуть сприяти активізації творчого та духовно-психічного потенціалу особистості, самовдосконаленню. Об’єктивність оцінювання виходить на перший план тоді, коли процес навчання завершено (на певному етапі) і слід встановити його підсумковий результат з метою соціальної орієнтації учня і школи.

Традиційна система оцінювання здібностей учнів у цьому відношенні має суттєві недоліки, а саме:

- невизначеність статусу "середнього бала”;

- відсутність впливу навичок до праці на сумарну оцінку;


- неможливість врахування позаурочної навчальної діяльності учнів;

- відсутність оцінювання саморозвитку учня за певний проміжок  часу тощо;

- неконкретність показників оцінювання діяльності учнів (за що виставляти оцінку: за знання, уміння та навички, за продуктивність праці, за вміння самостійно здобувати навчальну інформацію і оперувати нею), необхідність відображення сумарного значення цих чинників у критеріях оцінювання.

Для того, щоб недоліки традиційного контролю менше позначалися на якості навчально-виховної діяльності учнів, необхідно удосконалювати засоби, форми і методи оцінювання.

Загальноосвітні школи, навчальні заклади нового типу України, Росії, інших країн СНД на даний момент накопичили банк різних оцінних методик і процедур, які можна з успіхом застосовувати для оцінки різних складових освітянського процесу. Відносною новацією в цій галузі є рейтингова система оцінювання діяльності учнів.

Рейтинг – це показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.

Рейтингова система допомагає не тільки об’єктивно оцінити учня, але й створює додатковий механізм активізації діяльності учня з усіх видів навчальної і позанавчальної діяльності.

Введення рейтингової системи оцінювання підсумків навчальної діяльності учнів у навчально-виховний процес Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 обумовлено необхідністю підвищення результативності навчання, здійснення систематичного контролю за якістю навчально-виховного процесу, отримання об’єктивної інформації про успішність засвоєння навчальних предметів учнями різних класів, внесення необхідних корективів у діяльність як педагогів, так і учнів.

У 2006-2007 навчальному році педагогічний колектив школи розпочав роботу над реалізацією науково-методичної проблеми "Створення психолого-педагогічних умов для підвищення рівня навчальних досягнень та формування активності і загальної культури учнів”. На засіданні педагогічної ради школи (протокол № 6 від 27.03.2007р.) було затверджено план реалізації науково-методичної проблеми на 2007-2011 роки.

Після вивчення досвіду роботи з даної теми навчальних закладів Київщини, м.Запоріжжя, м.Одеси прийнято рішення про введення рейтингової системи оцінювання підсумків навчальної діяльності учнів школи.

Мета запровадження рейтингового оцінювання діяльності школярів:

·    визначення індивідуального інтегрованого результату участі учнів у житті школи;

·    стимулювання навчальної та позанавчальної діяльності школяра;

· сприяння особистісному зростанню учня через визначення відносного показника його прогресу;

· створення умов для більш  об’єктивного, адекватного та індивідуально спрямованого педагогічного впливу.

Перш  ніж втілити дану систему, потрібно було продумати всі деталі, опанувати методику, домогтися усвідомлення педагогами необхідності здійснення аналізу досягнень учнів за рейтинговою системою, зумовити мотиваційні потреби педагогів.

Розглянемо методику рейтингового оцінювання підсумків ефективності навчальної діяльності учнів, технологію використання її в практичній діяльності вчителя-предметника, класного керівника, учнів, адміністрації школи.

Спочатку адміністрація та вчителі-предметники почали досліджувати Кр (коефіцієнт результативності) та Кя (коефіцієнт якості) при узагальненні результатів адміністративних контрольних зрізів за семестр, за рік.Середні показники Кр та Кя дають можливість вчителям-предметникам аналізувати рівень навченості учнів, вносити необхідні зміни у свою роботу, порівняльні результати показників Кр, Кя протягом кількох навчальних років дозволяють відслідковувати динаміку змін у рівнях навчальних досягнень учнів: підвищення чи зниження якості досягнень учнів. Таким чином, адміністрація школи отримує можливість спланувати внутрішкільний контроль, перевірити об’єктивність оцінювання рівня ЗУН учнів педагогами школи.

3. Розрахунок якості досягнень учнів за навчальний рік (семестр).  

З 2007-2008 навчального року за ініціативою адміністрації ЗОШ № 1 було запроваджено рейтингову систему оцінювання підсумків навчальної діяльності учнів. Рейтингова система оцінювання є систематичним, послідовним процесом і здійснюється за участю педагогів за результатами семестрового, річного оцінювання. Результат рейтингового оцінювання визначається як · рейтинг (місце) кожного школяра (класу) серед учнів (класів): по школі в цілому, по школі І ступеня (1-4 класи), ІІ ступеня (5-9 класи), ІІІ ступеня (10-11 класи). В кінці навчального року (семестру) класоводи 3х-4х класів та класні керівники 5х-11х класів складають таблицю  успішності класу (виводять рейтинг у класі) за формою:Узагальнивши дані, отримані шляхом аналізу таблиць успішності учнів класу, маємо:

- рейтинг класу у навчальному закладі;

- рейтинг кожного учня в класі та школі;

- середній бал успішності, коефіцієнт результативності та коефіцієнт якості у школі кожного ступеня;

- середній бал успішності, коефіцієнт результативності та коефіцієнт якості, який отримали учні з кожного предмету;

- середній бал успішності, коефіцієнт результативності та коефіцієнт якості, який отримали учні у кожного вчителя та класовода.

Результати навчальної діяльності учнів, класів представляються у вигляді діаграм, графіків, узагальнюючих таблиць.     5. Технологія використання рейтингової системи оцінювання в практичній діяльності педагогів школи.  

Отримані відомості виконують функцію зворотного зв’язку між станом розвитку навчальної діяльності учня та педагогічними впливами вчителя. Порівняльні результати рейтингових показників протягом певного проміжку часу допомагають відстежити динаміку розвитку навчальної діяльності як кожного учня зокрема, так і класу загалом, а також з’ясувати причини відставання деяких учнів та провести вчасне коригування їхньої навчальної діяльності.

Таким чином, адміністрація, вчителі-предметники, класоводи 3-4-х класів на основі даної інформації мають змогу проаналізувати результати своєї роботи, співставити рівень навчальних досягнень учнів у межах одного предметного циклу, розробити комплекс заходів, спрямованих на підвищення результативності навчально-виховного процесу школи в цілому.

Дана система передбачає гласність. Результати рейтингового оцінювання підсумків навчальної діяльності учнів за результатами семестру (року) висвітлюються на сторінках шкільної газети "Thе First”, web-сайті школи, оформляється інформаційний стенд "Результати успішності учнів за семестр (рік)” у фойє школи. Як правило, це викликає неабиякий інтерес і у школярів, і у педагогів навчального закладу, які досить позитивно оцінюють введення рейтингової системи оцінювання.

Ось деякі висловлювання учнів і вчителів:

- Я вважаю, що рейтинги дадуть додатковий стимул нашим учням, щоб підтягнутися та ввійти в першу двадцятку або навіть десятку шкільного рейтингу чи хоч би в рейтинг своєї паралелі.

- В цілому, ідея з рейтингом мені дуже сподобалась. Але мені здається, що було б правильніше висвітлювати успіхи не тільки лідерів, а й інших. Це буде їх підпрягати.

- Я дуже позитивно ставлюся до оголошення рейтингу успішності учнів у нашій школі. Для учнів з самоповагою, гордістю   це може бути  стимулом покращити свої результати. Наприклад, я почала підраховувати рейтинги учнів мого класу та вивішувати в класному куточку імена лідерів і аутсайдерів. Я підрахувала: за останні два тижні мій клас отримав 70 (!) одиниць. Саме таких результатів я й чекала. Діти, котрі стараються і думають про своє майбутнє не можуть не показати себе з хорошої сторони. Такі люди, як учні, які лідирують по рейтингу, самі проб’ються, куди б вони не потрапили.

- Я задоволена оголошенням рейтингів, так як вони будуть створювати конкуренцію між учнями та класами. Конкуренція – двигун  прогресу. Безумовно, для учнів мого класу оприлюднення рейтингів зіграло свою роль: учні задались метою підняти рейтинг свого класу з 5,8 до 6,5 в другому семестрі.

На нашу думку, рейтингова система оцінювання повинна сприяти розкриттю потенційних здібностей і можливостей дитини. Крім функції визначення рівня навчальних досягнень учня, рейтингова оцінка має на меті розвиток соціальної і творчої активності учнів і педагогів, потяг до самовдосконалення, створює стійкий мотив і бажання порівнювати свої попередні результати із нинішніми. Така система оцінювання забезпечує гуманізацію навчального процесу і передбачає стимулювання вищих творчих проявів особистості: пізнавально-пошукової активності, самостійності та самоконтролю, ініціативності.

Тому педагогічним колективом прийнято рішення про внесення доповнення до критеріїв, за якими буде оцінюватися навчально-виховна діяльність учнів школи у 2008-2009 н.р.  
 Складові рейтингового оцінювання підсумків навчальної діяльності:

1) оцінювання навчальних досягнень учнів
(виведення рейтингу учня за результатами семестрового чи річного оцінювання з предметів інваріантної складової навчального плану з точністю до 0,01).

2) рівень вихованості учня – визначає класовод, класний керівник за такими показниками:    

· дотримання правил внутрішнього розпорядку школи, Кодексу етики Славутицької територіальної громади;

· поведінка учня на уроках та в позаурочний час;

· дотримання моральних, етичних норм;

· дотримання правил особистої гігієни;

· піклування про своє здоров’я і безпеку свого життя і однокласників;

· дотримання чистоти і порядку в приміщенні та на території закладу;

· бережливе ставлення до державного, громадського та особистого майна;

· повага до поглядів та переконань інших людей, повага до жінок, дівчат, працівників навчального закладу;

· дотримання ділового стилю одягу;

· участь у суспільно-корисній праці на благо класу;

· дії на благо навчального закладу, піклування про честь і авторитет класу, школи;

· рівень самообслуговування.

За кожним із показників класний керівник може виставити учню 1 бал, що в сумі складає 12 балів. Якщо учень порушує норми і правила поведінки, систематично не виконує правила внутрішнього трудового розпорядку, поведінка учня розглядалася на Раді профілактики школи, учня поставлено на внутрішкільний облік, то за поданням класного керівника рівень вихованості такого учня пропонується оцінювати балами низького рівня (1-3 бали).

Рівень вихованості учнів, які порушили адміністративне право або вчинили злочин, знаходяться на обліку в КМСН, ССД оцінюється 0 балів

3) активна громадська, позанавчальна діяльність учня
(визначає класний керівник спільно з заступником директора з навчально-виховної роботи та педагогом-організатором) містить такі показники:

- оцінка участі учня в підготовці і проведенні класних та загальношкільних заходів;

- виконання доручень класного керівника;

- участь у роботі організації учнівського самоврядування "РУУШ” (7-11 кл.);

- участь у роботі дитячої організації "Світлячки Славутича” (2-4 кл.);

- ставлення учня протягом семестру до чергування по класу, по школі;

- захист честі свого класу, школи на рівні міста, області, держави;

- поповнення навчального кабінету.

Загальний бал за даними показниками виставляють за шкалою:

високий рівень – 10-12 б.
достатній рівень – 7-9 б.
середній рівень – 4-6 б. низький рівень – 1-3 б.

4) розвиток особистості учня
(визначає заступник директора з навчально-виховної роботи з класним керівником):

- участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах робіт МАН, конкурсах учнівської творчості "Об’єднаймося ж, брати мої!”, Міжнародному конкурсі з української мови ім. П.Яцика, Міжнародному математичному конкурсі "Кенгуру” та інших змаганнях з навчальних предметів;

- призові місця на ІІ (міському), ІІІ (обласному), ІV (Всеукраїнському) етапі;

- участь у спортивних змаганнях, результативність виступів;

- участь у роботі гуртків, факультативних занять, спортивних секцій. Загальний бал визначається за шкалою, поданою у п.3. Загальна сума балів за чотирма показниками (сума колонок 3-6) виводиться за формулою:Динаміка показників рівня рейтингу учня, тобто його зростання чи зниження, є об’єктивною оцінкою роботи як конкретного педагога, так і навчального закладу в цілому.

За підсумками навчального року наприкінці ІІ семестру визначаються переможці рейтингового оцінювання підсумків навчально-виховної діяльності учнів. У школі кожного ступеня (І,ІІ,ІІІ) визначається переможець рейтингового оцінювання – учень, який має найбільший сумарний показник рейтингу. У разі збігу сумарних показників рейтингу переможцями визначаються кілька учнів.

Рейтингова система оцінювання підсумків діяльності учнів має певні переваги. Позитивним у впровадженні рейтингової системи є те, що кожен учень бачить свої можливості і здобутки у порівняння з іншими, намагається контролювати і виправляти результати, стає самокритичним.

За умови успішного впровадження даної системи очікується реалізація таких завдань:

- підвищення ефективності навчальної діяльності, рівня засвоєння знань учнями;

- активізація пізнавальних здібностей учнів;

- формування мотивації навчання, потреби в знаннях;

- розвиток мислення, волі, потреби самоконтролю;

- розвиток почуття відповідальності за себе та колектив;

- розвиток обдарувань учнів, їхніх здібностей та інтересів;

- створення умов для саморозвитку та самореалізації учнів;

-  зростання професійної майстерності педагогів;

- утвердження позитивного іміджу навчального закладу.

Запропонована система не претендує на оригінальність і унікальність, але, на наш погляд, співзвучна із завданням гуманізації і демократизації навчального процесу, адекватна вимогам сучасної школи.                  

            


Словничок основних понять, термінів:    

Активність – енергійна діяльність; діяльна участь у чому-небудь.  

Вихованість – уміння добре поводити себе в товаристві, володіти своїми почуттями.  

Діяльність – праця, дії людей у якій-небудь галузі.  

Досягнення – позитивний результат роботи, успіх.  

Кваліметрія – наука про методи кількісної оцінки якості чогось.  

Критерій – підстава для оцінки, визначення або класифікація чогось; мірило.  

Освіта – сукупність знань, здобутих у процесі навчання.              
           - рівень,  ступінь знань, здобутих у процесі навчання, освіченість.   

Оцінка – прийняте позначення якості знань і поведінки учнів.  

Показник – наочні дані про результати якогось процесу, дані про досягнення в чому-небудь.  

Результат – остаточний, кінцевий підсумок якого-небудь заняття, діяльності, розвитку.  

Рейтинг – показник оцінки діяльності, популярності, авторитету якоїсь особи, організації, групи, програм у певний час, що визначається соціологічним опитуванням, голосуванням та ін. і визначається місцем, яке вони посідають серед собі подібних.  

Успішність – ступінь засвоєння учнями знань, навичок, умінь.  

Шкала – система чисел, змінних величин, прийнятих для вимірювання, оцінки або визначення чогось.  

Якість – та чи інша характеристика, ознака, властивість, риса кого-, чого-небудь.      

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ    

1.     Барановська О. Багатобальні системи оцінювання // Директор школи. – 2002. - № 17. - с.3-4.

2.     Бойко Н.Я. Рейтингова система як основа грунтовного засвоєння знань // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2004. - № 12. – с.2-4.

3.     Касянчук Г. Рейтингова система оцінювання // Початкова освіта. – 2005. - № 43.

4.     Козак Л., Копанська О. Рейтингове оцінювання діяльності шкіл за підсумками навчального року // Директор  школи. – 2006. - № 5-6.

5.     Луценко И.А., Половина Г.П. Рейтинговый критерий комплексной оценки одаренной личности // Обдарована дитина. – 2002. - № 6. – с.29-33.

6.     Огородник Т., Пулина Г. Рейтинговая технология оценки знаний учащихся // Директор  школи. Україна. – 1999. - № 8-9. – с.144-149.

7.     Осіпчук Н.В. Рейтингова система оцінювання // Математика. – 2004. - № 11. – с.13-16.

8.     Остапенко А. Положення про рейтингове оцінювання діяльності учнів (з досвіду роботи гімназії) // Завуч. – 2006. - № 17-18. – с.54-55.

 9.     Поліщук  Т., Поліщук Д., Суржик Н. Рейтингова оцінка роботи учня // Завуч. – 2000. - № 5. – с.13-14.

10. Поліщук Т. Рейтингова система роботи учня // Завуч. – 1999. - № 32.

11. Рій Л. Контроль за рівнем навчальних досягнень учнів: рейтингова система навчальних досягнень учнів // Система оцінювання і самооцінювання досягнень учнів / упоряд. Ж.Сташко. – К.: Вид.дім "Шкільний світ”. Вид. М.Галіцина, 2006. – с.66-68.

12. Савельєва Л. Рейтингова система в гімназії: методичні рекомендації педагогам // Завуч. – 2006. - № 17-18. – с.55-56.

13. Трушкін С., Ляшенко О. Рейтингова система оцінювання лабораторних та практичних робіт // Відкритий урок. – 2001. - № 23-24. – с.33-39.              

Форма входа

Календар новин

«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Пошук

Корисні сайти

 
 

Статистика

free counters

SlavutichSchool1© 2019