Славутицька загальноосвітня школа № 1 Найкраща школа Slavutich School #1 The Best School Школа № 1 г. Славутич      


НАША АДРЕСА:
07100 м.Славутич Київської обл.
Проспект Др.народів,19 а/с 29 тел: (04479)2-38-57
e-mail: school1slavutich@ukr.net
П'ятниця, 24.05.2019, 17:56

Меню сайту

Головна

Візитка школи

Досягнення вчителів

Досягнення учнів

Наші випускники - наша гордість

Учнівська організація "РУУШ"

Шкільна газета "The First"

Творчість учнів

Інформація для учнів

Інформація для батьків

Патріотичне виховання юного покоління

Кодекс етики

Статут територіальної громади

Книга пам'яті "Живі, поки пам'ятаємо"

Нормативно-правова база

Корисні сайти

Несекретні матеріали

Зовнішнє незалежне оцінювання

Державна підсумкова атестація

Фотоальбоми

Оголошення та новини

ФорумЗМІСТ  


Вступ

Розділ І. Управління школою та педагогічні кадри.

Розділ ІІ. Методична служба навчального закладу.

Розділ ІІІ. Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу.

Розділ ІV. Шкільна бібліотека.

Розділ V. Загальна середня освіта               

Напрямки роботи:    

· Здоров’я дитини    
· Обдарована дитина    
· Дитина з особливими потребами    
· Виховання особистості.

Розділ VІ. Матеріально-технічне забезпечення.  

ВСТУП  

Кардинальні зміни в соціально-політичних та економічних умовах життя, що відбуваються в Україні, зумовлюють необхідність нового підходу до системи виховання та навчання в галузі освіти, розробки та впровадження нових педагогічних технологій, які сприятимуть цілісному, гармонійному розвитку особистості учня, його самореалізації, грунтовному, духовно-креативному розумінню природної соціальної дійсності, психолого-соціальному зростанню випускників навчальних закладів.

Конструкція сучасного суспільства значною мірою спирається на освіту, а його стабільність не в останню чергу залежить від учителя. Україна вступила в нове тисячоліття не лише з досвідом розчарувань і втрат, а й з упевненістю в кращому прийдешньому, з вірою в розквіт національної культури, досягнення високої духовності й освіченості.

На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набуває освіта як соціально-економічний чинник, суспільний стабілізатор, рушій конкретних справ.  Людський досвід переконливо свідчить, що чим вищим є рівень освіти населення, тим краще живуть люди, тим досконаліше демократичні інститути.

Реформування процесів у школі розпочалося з осмислення перспективи і пріоритетів у освітянській сфері, визначених нормативно-законодавчими документами щодо розвитку освітньої галузі, з метою збагачення навчального процесу досвідом творчої діяльності педагогічного процесу у цілому і кожного вчителя зокрема з різних напрямків освітньої діяльності.

План стратегічного розвитку системи освіти Славутицькї ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської області визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, сприяє вільному розвитку людської особистості, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Розроблений план розвитку системи освіти спирається на досвід вітчизняних та зарубіжних фахівців з системи планування роботи загальноосвітньої школи.

Головна мета плану розвитку:

· визначення стратегії розвитку Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 на найближчу перспективу;

· створення життєздатної системи навчання і виховання дітей для досягнення ними освітнього рівня згідно з державними стандартами;

· забезпечення здорових умов розвитку, самозбагачення, вдосконалення особистості;

· підготовка випускників до життєдіяльності в нових соціально-економічних умовах.

План стратегічного розвитку буде спрямований на:

Виконання:

· Конституції України;

· Законів України:

- "Про освіту”
- "Про загальну середню освіту”
- "Про Національну програму інформатизації”
- "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”
- "Про молодіжні та дитячі громадські організації”
- "Про охорону дитинства” · Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

· Національної доктрини розвитку освіти;

· Національної Програми "Діти України”;

· Концепції 12-річної загальної середньої освіти та профільного навчання в старшій школі;

· Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

· Конвенції про права дитини;

· Програми Президента України "Десять кроків назустріч людям”;

· Указів Президента України:

- від 04.07.2005р. № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”;
- від 20.03.2008р. № 244/2008 "Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти України”;
- від 01.06.2005р. № 900/2005 "Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”;

· Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 16.11.2000р. № 1717 "Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання”;
- від 31.12.2005р. № 1312 "Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти”;

· Програми розвитку системи освіти Київської області на 2008-2012 роки, затвердженої рішенням сесії Київської обласної ради V скликання від 17.07.2008р.;

· Комплексно-цільової програми розвитку освіти м.Славутича на 2008-2012 роки, прийнятої загальноміською педагогічною конференцією 28 серпня 2008 року.

Реалізацію:

· сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників навчально-виховного процесу;

· нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі.

Створення:

· належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти школи;

· умов рівного доступу до освіти;

· гуманних відносин в освітньому закладі;

· сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

· належних умов для соціально-психологічнго захисту учасників навчально-виховного процесу;

· необхідної матеріально-технічної бази.

Забезпечення:

· стабільного функціонування навчального закладу;

· розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

·  суттєвого зростання якості освіти;

· наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.  

Пріоритетними напрямками розвитку школи є:

· організація начально-виховної роботи на основі впровадження апробованих в Україні освітніх технологій;

· комп’ютеризація навчально-виховного процесу та управлінської діяльності;

· вдосконалення мережі навчального закладу;

· впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань;

 · створення умов для поліпшення психолого-педагогічної, інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів;

· формування високоморальної особистості на основі всебічного розвитку здібностей дитини з врахуванням її психологічних особливостей та природного потенціалу;

· організація роботи з обдарованими учнями;

· навчання і виховання дітей з особливими потребами;

· створення належних умов для функціонування соціально-психологічної служби;

· організація фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

· демократизація та гуманізація відносин між учасниками навчально-виховного процесу;
 
· збереження, покращення та оптимізація матеріально-технічної бази школи.  

Завдання плану стратегічного розвитку системи освіти школи:

· створити належні умови для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток виховання і навчання дитини, грунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

· провести модернізацію освіти школи на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі, потреб жителів міста та матеріально-технічної бази закладу;

· впроваджувати в педагогічну практику новітні досягнення психолого-педагогічної науки;

· сприяти впровадженню у школі сучасних навчально-виховних та управлінських технологій, пропагувати передовий педагогічний досвід освітян закладу та підвищувати педагогічну майстерність працівників;

· сприяти запровадженню новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, створюючи інформаційно-навчальне середовище;

· домогтися приведення наявної матеріальної бази у відповідність до проекту і забезпечення програмного, стабільного функціонування освітньої установи;

· вирішити на рівні органів місцевого самоуправління питання цільового фінансування для поповнення навчально-матеріальної бази школи;

· формувати свідоме і відповідальне ставлення учнів, батьків, працівників закладу до процесу навчання і виховання молодого покоління української держави;

· вдосконалювати модель інноваційної виховної системи загальноосвітнього навчального закладу (технології учнівського самоврядування);

· формувати позитивний імідж навчального закладу;

· створювати умови рівного доступу до освіти жителів міста.

Даний план стратегічного розвитку системи освіти Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської області є спробою громадсько-педагогічної ініціативи. Для реалізації необхідно зосередити зусилля педагогів, громадськості, депутатського корпусу міської ради, що в кінцевому результаті допоможе вирішити питання реформування школи.

У процесі впровадження плану стратегічного розвитку системи освіти Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 будуть розроблятися кошториси.

Розділ І. Управління  школою та педагогічні кадри  

Мета:


· вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи;

· забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до сучасних вимог суспільства щодо освіти;

· створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитку освіти на рівні навчального закладу.    

Завдання:

· забезпечення оптимальної структури освітнього закладу;

· сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики школи;

· удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу;

· створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів;

· сприяння вдосконаленню навчально-матеріальної бази школи;

· забезпечення самореалізації та всебічного розвитку творчо обдарованих дітей;

· здійснення систематичного аналізу у школі;

· формування сучасної педагогічної культури батьків.  

Пріоритети:

· забезпечення рефлексивного характеру управління завдяки впровадженню моніторингового супроводу управлінських процесів;

· сприяння піднесенню на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу;

· сприяння самовдосконаленню кожного окремого педагога.    

Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· залучення громадськості, батьків, учнів до формування освітньої політики школи;

· піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу школи з батьками учнів;

· стабілізація кадрового складу школи;

· створення системи професійно-педагогічної адаптації молодих вчителів;

· підвищення професійного рівня педагогічних працівників;

· поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності.

Розділ ІІ. Методична служба навчального закладу  

Мета програми:

· підвищення якості науково-методичної роботи на діагностичній основі з забезпеченням різноманітних форм навчання;

· підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

· стимулювання самоосвіти та творчого пошуку вчителів.  

Завдання:

· вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

· забезпечення цілеспрямованого  методичного навчання педагогічних кадрів;

· вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки вчителів;

· стимулювання вчителів до самоосвіти, активізація їх творчого потенціалу.  

Пріоритети:

· ефективність науково-методичної роботи;

· самоосвіта – індивідуальна робота кожного вчителя;

· участь у методичній роботі – обов’язок кожного педагогічного працівника. 

 Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· підвищення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки педагогічних працівників;

· піднесення на якісно новий рівень роботи педагогічного колективу;

· створення умов для поліпшення психолого-педагогічної інформаційної, методичної та практичної підготовки педагогічних кадрів.

Розділ ІІІ.  Соціально-психологічний супровід навчально-виховного процесу  

Мета:

· професійне сприяння саморозвиткові особистості учня;

· захист психічного здоров’я шляхом здійснення психологічної експертизи і діагностики, соціально-психологічної корекції, профілактики, соціальної реабілітації, психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу.  

Завдання:

· підвищити ефективність діяльності практичного психолога і соціального педагога шляхом використання соціально-педагогічних та психологічних технологій;

· забезпечити якісний соціально-психологічний супровід процесу навчання та виховання дітей;

· виявляти та розвивати здібності і обдарування дитини, і на цій основі вибудовувати методики профільного навчання та особистісно-орієнтованого вибору професії;

· орієнтувати роботу на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в учнівському середовищі, превентивну освіту, профілактику девіантної і ризикованої поведінки підлітків.  

Пріоритети:


· побудова освітнього простору на основі принципу гуманізму, розробка розвиваючих, корекційних і компенсаторних програм навчання, запровадження експертизи і проектування розвиваючого освітнього середовища.  

Шляхи реалізації
Очікувані результати:

· спрямування діяльності працівників соціально-психологічної служби на неконфліктну адаптацію учасників навчально-виховного процесу до суспільних змін, збереження їх психосоматичного здоров’я, соціально-педагогічний патронаж та психологічний супровід дітей вразливих категорій.


Розділ ІV. Шкільна бібліотека  

Мета:

· трансформація бібліотеки освітнього закладу у бібліотечно-інформаційний ресурсний центр;

· якісне оновлення бібліотечних фондів, відповідно до потреб інформаційно-бібліографічного обслуговування всіх учасників навчально-виховного процесу.  

Завдання:

· удосконалення матеріально-технічної бази шкільної бібліотеки  з метою формування  єдиного інформаційно-навчального середовища;

· комп’ютеризація бібліотеки освітнього закладу  та створення сучасних індивідуальних робочих місць для самостійного пошуку і опрацювання інформації учнями та вчителями;

· підвищення інформаційної культури учасників навчально-виховного процесу;  

Пріоритети:

· вдосконалення науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу.  

Шляхи реалізації
Очікувані результати:

· збільшення кількості споживачів освітніх та інформаційних послуг.

· забезпечення рівного доступу до якісної освіти учасників навчально-виховного процесу.

· забезпечення інформаційного супроводу навчально-виховного процесу.

· вдосконалення науково-методичного супроводу щодо підвищення фахового рівня бібліотечних працівників закладу.

· формування бібліотечно-бібліографічної та інформаційної культури користувачів.

· підвищення статусу  та соціальний захист бібліотекаря навчального закладу

· оновлення матеріально-технічної бази бібліотеки.


Розділ V. Загальна середня освіта  

Мета:

· створення сприятливого середовища для адаптації дитини до систематичного шкільного навчання та умов для самовираження  і самореалізації учнів;

· забезпечення умов для інтелектуального, соціального, морального і фізичного   розвитку учнів, виховання громадянина-патріота;

· створення умов для різнобічного розвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу до особистісно орієнтованих технологій;

· збереження у шкільному змісті базового ядра, яке є стабільною основою становлення світогляду, що базується на науковій, художній, технічній картинах світу, а також на морально-етичних цінностях  

Завдання:

· забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою;

· орієнтація на особистісно орієнтовану модель освіти;

· формування основних компетентностей особистості;

· розвиток особистості шляхом залучення до творчої діяльності;

· виховання громадянина України;

· формування особистості учня (вихованця), розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

· виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти, підготовка учнів до подальшої освіти і трудової діяльності;

· виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина;

· реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

· виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної і рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

· виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів.  

Пріоритети:

· створення комфортних умов для здійснення особистісно орієнтованого навчання і виховання;

· забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини;

· запровадження сучасних форм і методів навчання;

· гуманізація та гуманітаризація змісту навчання;

· посилення практично-діяльнісної і творчої складових у змісті освітніх галузей;

· формування компетентності особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.


Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки;

· створення умов для вибору учнями та їх батьками технології навчання, мови навчання, профілю навчання та поглиблення окремих предметів;

· забезпечення конституційних прав дитини на навчання.

Напрямок роботи "Здоров’я дитини”  

Мета:

· створення умов для формування здоров’я кожного учасника навчально- виховного процесу;

· розвиток культури здоров’я як цілісної категорії суб’єктів освітнього процесу.

Завдання:

· зміцнення здоров’я підростаючого покоління;

· проведення профілактичної, оздоровчої та еколого-валеологічної освітньої  діяльності;

· виховання в школярів відповідального ставлення до власного здоров’я та  здоров’я оточуючих;

· навчання учнів правилам, нормам безпечної поведінки;

· медичний, педагогічний та соціально-психологічний моніторинг;  

Пріоритети:

· виховання у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я;

· формування культури здоров’я та пропаганди здорового способу життя;  

Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· зниження рівня алко- та наркозалежності, тютюнопаління, збереження та зміцнення здоров’я школярів;

· розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу життя;

· запровадження системи заходів, спрямованих на встановлення продуктивної взаємодії педагогів та психологічної служби;

· об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури та спорту, центрів по роботі з сім’ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських організацій щодо виховання у дитини відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

· вибір молоддю здорового способу життя у шкільні роки та дотримання його протягом усього життя;

· піднесення якісних показників фізичної підготовки дітей та підлітків.

Напрямок роботи "Обдарована дитина”  

Мета програми:

· створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді;

· створення умов для реалізації творчого потенціалу та обдарованості. 

Завдання:

· раннє виявлення та розвиток творчих здібностей дітей;

· допомога і підтримка обдарованої молоді;

· об’єднати зусилля навчального закладу, наукових, культурних  закладів  і установ, сім’ї, різних соціальних інституцій і громадських організацій міста у створенні оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих  дітей і молоді;

· покращити матеріально-технічну базу закладу освіти;

· удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді.  

Пріоритети:

· створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих  дітей і молоді;

· залучення учнівської молоді до роботи в наукових секціях Малої академії наук,  до участі у Всеукраїнських предметних турнірах, Всеукраїнських конкурсах учнівської творчості 

Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· створення системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої молоді;

· консолідація зусиль відділу освіти, ММЦ, органів місцевого самоврядування, навчального закладу, установ, організацій та батьківської громади у роботі з обдарованою молоддю;

· підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовка їх до роботи з обдарованими дітьми;

· підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних працівників, які проводять роботу з обдарованою молоддю;

· поширення передового педагогічного досвіду вчителів, які працюють з обдарованими дітьми;

· удосконалення матеріально-технічної бази школи.  

Напрямок роботи  "Дитина з особливими потребами”  

Мета: 

· створити умови та систему роботи з дітьми з особливими потребами;

· створити систему соціального захисту дітей та молоді з особливими освітніми потребами.  

Завдання:

· забезпечити раннє діагностування та повне охоплення дітей з особливостями психофізичного розвитку спеціальною освітою;

· формувати банк даних дітей та молоді з особливими потребами;

· здійснювати методичний супровід корекційно-розвивального навчання;

· впроваджувати комп’ютерно-орієнтовані корекційні педагогічні технології;

· впроваджувати технології культури здорового способу життя для профілактики бездоглядності, негативних проявів та правопорушень в учнівському середовищі.  

Пріоритети:

· створення умов для реалізації прав дітей з особливими освітніми потребами на отримання рівного доступу до якісної освіти.  

Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· забезпечення прав дітей із особливими потребами щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти;

· створення в школі системи соціального захисту дітей пільгових категорій і тих, які перебувать у несприятливих умовах та екстремальних ситуаціях;

· поповнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази та створення належних умов школі для дітей з особливими освітніми потребами;

· створення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводження, адаптації та інтеграції у суспільство осіб із обмеженими можливостями здоров’я.

Напрямок роботи: "Виховання особистості”  

Мета:

· удосконалення та розвиток виховної системи на основі національних та загальнолюдських цінностей з урахуванням найважливіших компонентів навчально-виховного процесу щодо формування особистості, здатної самореалізовуватися в умовах сучасних змін у суспільстві;

· пошук нових шляхів організації позакласної і позашкільної виховної роботи;

·  виховання вільної особистості, активної у виборі власної життєвої позиції, свідомого громадянина України.

Завдання:

· удосконалення системи виховної роботи, впровадження нових технологій організації виховного процесу в урочній, позаурочній та позашкільній діяльності навчального закладу, спрямованих на розвиток особистості дитини;

· дотримання принципів виховання, визначених концептуальними засадами Національної програми виховання дітей  та учнівської молоді в Україні;

· реалізація у процесі роботи особистісно-орієнтованого, діяльнісного, системного, творчого та компетентнісного підходів до організації виховного процесу у шкільному та класному колективах;

· оптимальне поєднання форм організації виховної роботи;

· розвиток діяльності органів учнівського самоврядування, співпраця з дитячими громадськими організаціями;

· забезпечення єдності навчання й виховання   як двох взаємозалежних складових системи освіти;  

Пріоритети:

· створення необхідних умов для розвитку творчого потенціалу особистості, перспектив її саморозвитку в колективі;

· стимулювання ініціативності та життєвої активності дитини;

· виховання на засадах загальнолюдських і національних цінностей. 

Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· виховання випускника школи на засадах загальнолюдських і національних цінностей;

· допомога кожній дитині знайти своє місце в шкільному колективі;

· виховання різнобічно-гармонійної особистості на принципах духовності, моралі і культури;

· активізація роботи органів учнівського самоврядування;

· формування високоморальної особситості та її самореалізації на основі всебічного розвитку здібностей дитини з врахуванням її психологічних особливостей та природного потенціалу.

Розділ VІ. Матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу  

Мета програми:


· забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.  

Завдання:


· провести комплекс енергозберігаючих заходів із утеплення фасадів, заміни вікон та дверей;

· поліпшити умови експлуатації та утримання будівлі школи;

· виконати капітальні ремонти за новітніми технологіями, які передбачають тривалий гарантійний термін експлуатації;

· забезпечити школу сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створити сприятливі та комфортні умови для організації навчально-виховного процесу;

· забезпечити відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, інженерно-технологічних вимог безпечні умови для навчання та життєдіяльності в школі;

· вжити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за рахунок благодійних внесків та здачі в оренду приміщень.  

Пріоритети:

· здійснення заходів щодо модернізації матеріально-технічної бази школи. 

Шляхи реалізаціїОчікувані результати:

· забезпечення відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних та інженерно-технічних вимог безпечних та комфортних умов навчання та життєдіяльності;

· оновлення матеріально-технічної бази навчального закладу.

Форма входа

Календар новин

«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Пошук

Корисні сайти

 
 

Статистика

free counters

SlavutichSchool1© 2019