Славутицька загальноосвітня школа № 1 Найкраща школа Slavutich School #1 The Best School Школа № 1 г. Славутич      


НАША АДРЕСА:
07100 м.Славутич Київської обл.
Проспект Др.народів,19 а/с 29 тел: (04479)2-38-57
e-mail: school1slavutich@ukr.net
Вівторок, 20.04.2021, 22:43

Меню сайту

Головна

Візитка школи

Досягнення вчителів

Досягнення учнів

Наші випускники - наша гордість

Учнівська організація "РУУШ"

Шкільна газета "The First"

Творчість учнів

Інформація для учнів

Інформація для батьків

Патріотичне виховання юного покоління

Кодекс етики

Статут територіальної громади

Книга пам'яті "Живі, поки пам'ятаємо"

Нормативно-правова база

Корисні сайти

Несекретні матеріали

Зовнішнє незалежне оцінювання

Державна підсумкова атестація

Фотоальбоми

Оголошення та новини

ФорумНАКАЗ  
03.12.2012                                                                                       № 299  Про затвердження Положення
про офіційний веб-сайт
Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1
у глобальній інформаційній мережі Інтернет  


Відповідно до Законів України "Про інформацію", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", Указів Президента України від 31 липня 2000 року № 928/2000 "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні", від 13 січня 2011 року № 2939-VI "Про доступ до публічної інформації" та з метою  оперативного інформування всіх учасників навчально-виховного процесу, забезпечення взаємодії з соціальними структурами міста, надання громадянам і юридичним особам інформаційних послуг загального призначення через мережу Інтернет, реалізації громадянами права на вільний доступ до інформації про діяльність Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1,  

Наказую:  

1. Затвердити Положення про офіційний веб-сайт Славутицької  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області. (Положення додається).

2. Затвердити доменне ім'я веб-сайту Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 http://coolschool1.at.ua/ .

3. Призначити адміністрацію веб-сайту у складі:                        
 • Бардакова Н.О., заступник директора з НВР;                        
 • Яковенко Т.А., заступник директора з НВР;                        
 • Шило О.А., секретар школи;                        
 • Ярова Т.Е. (за згодою)
4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.        

Директор школи                                                                   А.О. Рябченко          


Додаток
до наказу до наказу № 299
від 03.12.2012  

ПОЛОЖЕННЯ
про офіційний веб-сайт Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської області  

I. Загальні положення  

1.1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про інформацію», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про авторське право і суміжні права», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», Указів Президента України від 31 червня 2000 року № 928/2000 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», визначає статус веб-сайту (далі – Веб-сайт) Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської області http://coolschool1.at.ua/ як офіційного інформаційного ресурсу у мережі Інтернет та встановлює мету, завдання, структуру, регламент функціонування, порядок розміщення на ньому інформаційних матеріалів (далі – інформація).

1.2. Веб-сайт є офіційним джерелом інформації, яке забезпечує висвітлення діяльності Славутицької ЗОШ І-ІІІ №1, взаємообмін інформацією з учасниками навчально-виховного процесу, закладами та установами системи освіти міста, області, країни, органами державної влади України, органами місцевого самоврядування, неурядовими організаціями та громадськістю з питань, пов'язаних з діяльністю школи.

1.3. Веб-сайт є власністю Славутицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 Славутицької міської ради Київської області. Права на змістовне наповнення Веб-сайту належать навчальному закладу, окрім випадків, обумовлених в окремих угодах з авторами інформації.

1.4. Веб-сайт функціонує відповідно до чинного законодавства та даного Положення.  

II. Мета і завдання Веб-сайту  

2.1. Метою Веб-сайту є забезпечення офіційної інформації про Славутицьку ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в мережі Інтернет, оперативне та об'єктивне інформування громадськості про діяльність навчального закладу, включення навчального закладу  в єдиний освітній інформаційний простір.

2.2. Завдання Веб-сайту:

- формування цілісного позитивного іміджу про навчальний заклад;

- оперативне інформування всіх учасників навчально-виховного процесу про різні аспекти і напрями діяльності ЗНЗ;

- систематичне інформування учасників навчально-виховного процесу про діяльність навчального закладу: надання освітніх послуг; ознайомлення з нормативно-правовими документами, науково-методичними, практичними матеріалами з досвіду роботи; запровадження проектів, програм, акцій, конкурсів; інформаційний супровід дослідно-експериментальної роботи, інноваційної роботи закладу; висвітлення подій шкільного життя; презентація досягнень  учасників навчально-виховного процесу ЗНЗ;

- створення умов для інтерактивної взаємодії учасників навчально-виховного процесу,  громадських організацій та зацікавлених осіб на основі використання можливостей Інтернет;

- виявлення і підтримка перспективних інноваційних освітніх педагогічних проектів і ініціатив, здійснення обміну передовим педагогічним досвідом;

- підвищення ефективності діяльності, в т.ч. й професійної, учасників навчально-виховного процесу шляхом організації різних форм дистанційного навчання засобами сайту;

- стимулювання творчої активності та самореалізації учасників навчально-виховного процесу.  

ІІІ. Структура та дизайн Веб-сайту  

3.1. Веб-сайт складається з таких основних розділів:
 • «Головна сторінка» - має меню з вертикальною навігацією, містить назви основних розділів, опитування, статистику відвідувань Веб-сайту, пошук інформації на Веб-сайті, посилання та банери на інші веб-ресурси, веб-сторінки Веб-сайту; на головній сторінці розміщуються накази з основної діяльності ЗНЗ, поточна інформація про події у ЗНЗ, місті, до участі в яких були залучені працівники та учні школи.
 • «Візитка школи» - загальна інформація про ЗНЗ, символіка навчального закладу, інформація про школу у цифрах і фактах;
 •  «Історія школи» -  інформація про заснування, становлення та розвиток ЗНЗ, проілюстрована фотографіями зі шкільного архіву;
 •  «Шкільна документація» - перелік та зразки нормативно-правових документів, які регламентують діяльність Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Славутицької міської ради Київської області;
 • «Матеріально-технічна база» - інформативно-цифрові відомості про матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу школи, віртуальна екскурсія по навчальному закладу;
 • «План роботи школи» - розділ містить тижневі плани роботи ЗНЗ;
 • «Адміністрація школи» - інформація про керівний склад навчального закладу, фотографії директора школи, заступників з НВР, практичного психолога, соціального педагога;
 •  «Педагогічний колектив» - інформація про кількісний та якісний склад педколективу, відомості про підвищення фахового рівня педагогами, заходи з атестації педагогічних працівників, склад методичних об’єднань та творчих груп вчителів-предметників;
 • «Організація навчання» - відомості про організацію допрофільного та профільного навчання у закладі, мережа ЗНЗ, робочі навчальні плани Славутицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1;
 •  «Методична робота» - інформаційно-аналітичні матеріали  про організацію методичної роботи в закладі: накази, структурна модель методичної роботи школи, форми методичної роботи, структурна схема, аналіз реалізації науково-методичної проблеми школи,  робота з обдарованими дітьми, підсумки участі педагогів у щорічній міській педагогічній виставці «Освіта Славутича»;
 •  «Виховна робота» - загальна інформація про виховну систему школи, про шкільні методичні об’єднання класних керівників (основні завдання, функції, тематика засідань, план роботи, список класних керівників), основні виховні заходи протягом року, організацію гурткової роботи у закладі;
 •  «Психологічний супровід навчально-виховного процесу» - матеріали, практичні поради, консультації психолога для учнів та батьків;
 •  «Ділимося досвідом» - узагальнені матеріали з різних напрямків діяльності педколективу: дослідно-експериментальної роботи локального рівня у закладі з теми «Впровадження рейтингової системи оцінювання навчальних досягнень при підведенні підсумків навчальної діяльності учнів за семестр та рік», шкільних самоврядних учнівських проектів організації РУУШ «Герої Чорнобиля. Щоб пам’ятали…», проведення педагогічних рад тощо;
 •  «Конспекти уроків та позакласних заходів» - повні тексти конспектів уроків та позакласних заходів за освітніми галузями, лекторії для батьків, бібліотечні заходи;
 • «Досягнення вчителів» - перелік педагогів закладу – переможців та лауреатів обласних, Всеукраїнських конкурсів «Учитель року», «Класний керівник року», «Бібліотекар року», їх фотографії, список учителів, які нагороджені знаком «Відмінник освіти України», «Василь Сухомлинський», мають звання «старший учитель», «вчитель-методист», заслужений працівник освіти України;
 •  «Досягнення учнів» - інформація про якість навчальних досягнень учнів, проілюстрована діаграмами, рейтингові показники успішності учнів школи, результати виступу школярів у Всеукраїнських олімпіадах, творчих конкурсах;
 • «Наші випускники – наша гордість» - інформація про випускників школи, які нагороджені медалями «За високі досягнення у навчанні», «За досягнення у навчанні», були активними учасниками шкільного життя;
 •  «Учнівська організація РУУШ» - інформація про шкільну самоврядну організацію Республіка учнівського управління школою (організаційно-функціональна структура, завдання організації, схема організації, актив РУУШ, діяльність членів РУУШ);
 • «Шкільна газета The First» - випуски шкільної газети, підготовленої членами РУУШ; 
 •  «Творчість учнів» - творчі роботи учнів школи (вірші, оповідання, новели тощо), укладені у вигляді збірок, проілюстровані малюнками;
 • «Інформація для учнів» - нормативно-правові документи з питань проведення державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання, організації навчально-виховного процесу; права та обов’язки учнів школи, Кодекс учня школи; розклад уроків, факультативів, графіки харчування, чергування; гарячі телефони довіри тощо;
 • «Інформація для батьків» - нормативно-правові документи з організації роботи з батьками, громадськістю у навчальному закладі: Положення про батьківський комітет, Положення про Раду школи, Положення про Піклувальну раду, їх склад; накази та плани заходів з проведення навчальним закладом правовиховної, профілактичної роботи з різних напрямків; відомості про класних керівників та педагогів закладу; інформація про оздоровлення учнів, проведення заходів з адаптації учнів; поради психолога батькам щодо виховання дітей;
 •  «Кодекс етики» - текст Кодексу етики, честі, порядності, добросовісного та ефективного управління Славутицької територіальної громади, символіка міста Славутича; «Статут територіальної громади» - текст Статуту територіальної громади міста Славутича;
 •  «Книга пам’яті «Живі, поки пам’ятаємо…» - текст книги пам’яті «Живі, поки пам’ятаємо…», присвяченої тим, хто загинув у Чорнобильському пеклі. Матеріали, вміщені в книзі, зібрані і упорядковані членами шкільної самоврядної організації Республіка учнівського управління школою;
 •  «Нормативно-правова база» - нормативні-правові акти, що визна­чають діяльність освітньої галузі в цілому та освітньої системи міста зокрема;
 • «Корисні сайти» - посилання на освітні інформаційно-аналітичні ресурси в мережі Інтернет (офіційні веб-сайти установ України, бібліотечні сайти, інформаційні сайти на допомогу педагогам різних спеціальностей, різноманітної спрямованості, веб-сайти видавництв України, молодіжні сайти);
 • «Несекретні матеріали» - інформація для учасників навчально-виховного процесу різноманітного характеру: практичні поради з підготовки до державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання, поради батькам щодо вибору професії учнями, інформація про вищі навчальні заклади, правила здорового способу життя школяра тощо;
 •  «Зовнішнє незалежне оцінювання» - нормативно-правові акти з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання, технічні характеристики тестів ЗНО, тестові завдання попередніх років та відповіді до них, телефони гарячої лінії, найчастіші запитання та відповіді;
 • «Державна підсумкова атестація» - нормативно-правові документи з даного питання, графіки проведення державної підсумкової атестації у школі;
 • «Фотоальбом» - фотографії заходів та подій шкільного життя для вільного перегляду та завантаження відвідувачами Веб-сайту;
 •  «Оголошення та новини» - інформація про Міжнародні, Всеукраїнські творчі конкурси для школярів, оздоровлення учнів;
 •  «Форум» - тематичне спілкування, для обговорення певних подій, заходів, напрямків роботи навчального закладу;
 •  «Гостьова книга» - спілкування з колегами з інших регіонів, батьками, учнями, можливість ознайомитися з оцінкою роботи сайту та навчального закладу його відвідувачами, обмін досвідом;
 •  «Зв’язатися з нами» - форма зворотнього зв’язку з адміністрацією навчального закладу.
 3.2. Матеріали, що складають інформаційне наповнення Веб-сайту, за своїм характером розподілені на три категорії:

- статичні - які зберігають свою актуальність протягом великого часу;

- динамічні - актуальність яких зберігається протягом обмеженого часу, у зв'язку з чим вони повинні періодично оновлюватись;

- потокові - які втрачають актуальність свого змісту протягом короткого проміжку часу.

3.3. До статичних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах: «Історія школи», «Кодекс етики», «Статут територіальної громади», «Досягнення вчителів», «Корисні сайти», «Нормативно-правова база», «Візитка школи», «Адміністрація школи», «Наші випускники – наша гордість», «Книга пам’яті «Живі, поки пам’ятаємо…», «Несекретні матеріали».

3.4. До динамічних матеріалів належить інформація, розміщена у розділах:  «План роботи школи», «Матеріально-технічна база», «Педагогічний колектив», «Організація навчання», «Методична робота», «Виховна робота», «Психологічний супровід навчально-виховного процесу», «Ділимося досвідом», «Конспекти уроків, позаурочних заходів», «Учнівська організація РУУШ», «Шкільна газета The First», «Творчість учнів», «Інформація для учнів», «Досягнення учнів», «Інформація для батьків», «Зовнішнє незалежне оцінювання», «Державна підсумкова атестація», «Фотоальбом».

3.5. До потокових матеріалів належить інформація, розміщена у розділах: «Головна», «Форум», «Оголошення та новини», «Гостьова книга». 

3.6. Дизайн Веб-сайту навчального закладу має такі складові:

- шапка, що містить назву «Славутицька загальноосвітня школа № 1 Найкраща школа Slavutich School #1 The Best School Школа № 1 г. Славутич»;

- емблема навчального закладу, розміщена в лівому верхньому куті;

- фото навчального закладу, відомості про місцезнаходження.

3.7. Основний шрифт Веб-сайту – Verdana 10. У випадку обґрунтованої пропозиції адміністраторів Веб-сайту може бути використано інший шрифт.

3.8. Оформлення Веб-сайту складається з лівої навігації, де розміщено меню основних розділів.

3.9. Дизайн та структура Веб-сайту у разі потреби можуть змінюватись без внесення змін до даного Положення.

3.10. Основна мова Веб-сайту - українська, деяка інформація подається російською мовою, можливий переклад Веб-сайту іншими мовами.  

IV. Організаційне забезпечення та функціонування Веб-сайту  

4.1. Інформаційний ресурс Веб-сайту є відкритим і загальнодоступним.

4.2. Користувачем Веб-сайту може бути будь-яка особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет.

4.3. Зареєстрованим користувачем Веб-сайту може бути особа, яка має технічні можливості виходу до мережі Інтернет та пройшла процедуру реєстрації на безкоштовному хостингу Юкоз.

4.4. Організаційне забезпечення та функціонування Веб-сайту покладає­ть­ся на адміністрацію Веб-сайту.

4.5. Адміністрація Веб-сайту:

- збирає та узагальнює інформацію, що надається для розміщення на Веб-сайті;

- забезпечує своєчасне розміщення отриманої інформації, перевірку розміщених в документі всіх електронних посилань;

- проводить моніторинг статистики відвідування Веб-сайту;

- вирішує  поточні питання, пов'язані з оновленням інформації на Веб-сайті;

- розглядає пропозиції щодо зміни структури та дизайну Веб-сайту;

- готує пропозиції щодо внесення змін до даного Положення;

- вносить у разі потреби поточні зміни до стилістичного вирішення окремих елементів дизайну Веб-сайту;

- забезпечує захист Веб-сайту від несанкціонованого втручання;

- впроваджує  нові досягнення у галузі інформаційних технологій на Веб-сайті;

- не несе відповідальності за зміст коментарів відвідувачів сайту, але залишає за собою право редагувати їх у випадку порушення загальнолюдської етики та моралі;

- не несе відповідальності перед авторами і третіми особами за можливе розміщення матеріалів Веб-сайту на інших інтернет-ресурсах в результаті їх копіювання.

4.6. Суперечності стосовно функціонування, інформаційного наповнення та оновлення Веб-сайту розглядаються директором навчального закладу із залученням представників адміністрації.

4.7. Джерелами фінансування Веб-сайту є кошти засновників, спонсорські, благодійні та інші кошти, не заборонені чинним законодавством.

4.8. При підготовці інформації для розміщення на Веб-сайті, адміністрація Веб-сайту зобов’язана забезпечити виконання вимог Законів України «Про захист персональних даних», «Про авторське право і суміжні права», «Про суспільну мораль».

4.9. Адміністрація Веб-сайту зобов’язана збирати письмові погодження учасників навчально-виховного процесу, які надають право розробникам публікувати персональні дані на Веб-сайті.

4.10. Відомості про суб’єкт персональних даних можуть бути вилучені в будь-який час із загальнодоступних джерел персональних даних на вимогу суб’єкта персональних даних чи його законних представників.

4.11. Інформація, висвітлена на сайті, повинна відповідати критеріям, зазначеним у Законі України «Про суспільну мораль».  

V. Порядок інформаційного наповнення Веб-сайту  

5.1. Інформаційний ресурс Сайту формується відповідно до діяльності усіх структурних підрозділів навчального закладу, педагогічних працівників, батьків, інших зацікавлених осіб.

5.2. За достовірність, якість та зміст інформації відповідає особа, яка подає інформацію, та адміністрація Веб-сайту.

5.3. Авторське право на розміщені на Веб-сайті матеріали зберігається за їх авторами.

5.4. Інформація обов’язково подається в електронному вигляді і повинна відповідати таким вимогам:

- документи, що містять переважно текстові дані – у форматі Microsoft Word, шрифт Verdana, розмір 10;

- документи, що містять переважно табличні дані або ділову графіку – у форматі Microsoft Excel;

- ілюстративний графічний матеріал – графічні файли у форматі JPG;

- презентації – у форматі Microsoft PowerPoint.

- повні тексти (конспекти, консультації, методичні рекомендації тощо), які розміщуються для вільного завантаження, подаються у форматі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, розмір 14 у вигляді архівованої папки з файлами. Назва папки повинна містити прізвище, ім’я та по батькові автора матеріалу.

5.5. Інформація повинна відповідати офіційно-діловому, публіцистичному або науковому стилю мовлення та містити список використаних джерел інформації та/або посилання на використані веб-ресурси.

5.6. Інформація не повинна містити:

- ненормативну лексику;

- відомості, що порушують конституційні права людини і громадянина;

- розголошення державної та комерційної таємниці.

5.7. Розміщення на Веб-сайті рекламних та інших матеріалів юридичних та фізичних осіб здійснюється в установленому порядку шляхом укладання відповідних угод.

5.8. Адміністрація Веб-сайту має право вилучити вже розміщений на сайті матеріал, якщо з'ясується, що в процесі його публікації були порушені чиїсь права або ж загальноприйняті норми етики.  

VІ. Регламент функціонування Веб-сайту  

6.1. Періодичність оновлення інформації основних та нових рубрик, тер­мін висвітлення інформації визначає адміністрація Веб-сайту.

6.2. За рубриками встановлюється періодичність поновлення:

- інформація у статичних розділах – за  необхідністю щорічно;

- інформація у динамічних розділах  – щомісячно;

- інформація у потокових розділах – щоденно.     

Форма входа

Календар новин

«  Квітень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Пошук

Корисні сайти

 
 

Статистика

free counters

SlavutichSchool1© 2021