Славутицька загальноосвітня школа № 1 Найкраща школа Slavutich School #1 The Best School Школа № 1 г. Славутич      


НАША АДРЕСА:
07100 м.Славутич Київської обл.
Проспект Др.народів,19 а/с 29 тел: (04479)2-38-57
e-mail: school1slavutich@ukr.net
П'ятниця, 24.05.2019, 18:01

Меню сайту

Головна

Візитка школи

Досягнення вчителів

Досягнення учнів

Наші випускники - наша гордість

Учнівська організація "РУУШ"

Шкільна газета "The First"

Творчість учнів

Інформація для учнів

Інформація для батьків

Патріотичне виховання юного покоління

Кодекс етики

Статут територіальної громади

Книга пам'яті "Живі, поки пам'ятаємо"

Нормативно-правова база

Корисні сайти

Несекретні матеріали

Зовнішнє незалежне оцінювання

Державна підсумкова атестація

Фотоальбоми

Оголошення та новини

Форум

П Р О Е К Т:
« Герої Чорнобиля. Щоб пам’ятали…»
- шкільний самоврядний учнівський
проект організації «РУУШ»

(РЕСПУБЛІКА УЧНІВСЬКОГО
УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ)

АНОТАЦІЯ

Автори проекту:           Гонтар М.Г., заступник директора з виховної роботи, вчитель початкових класів, спеціаліст вищої  категорії,
                                                  Мазяр А.С., Президент шкільної самоврядної організації «РУУШ», учениця 10-А класу
   

Адреса проекту:             Славутицька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1
                                                   Славутицької міської ради Київської області.    


Термін реалізації:          Проект здійснювався з жовтня 2011 по квітень 2012
                                                   року.

 


В основі  даного проекту лежить принцип  проектної діяльності учнів – членів самоврядної учнівської організації «РУУШ»: моделювання самостійної діяльності щодо пошуково-дослідницької роботи, знаходження нових джерел  інформації, поетапного планування діяльності, розвиток комунікативних здібностей. Через вивчення біографії, на прикладах подвигу Героїв Чорнобиля  виховання кращих людських цінностей – милосердя, благородства, відповідальності, самовідданості, людяності, почуття патріотизму:
 • Підготовчий (цілепокладання) (жовтень - грудень, 2011);
 • Організаційно-підготовчий (розробка проекту)( січень, 2012)
 • Функціонування (лютий-квітень, 2012)
 • Підсумковий (квітень, 2012)
Тема даного проекту актуальна у будь-якому навчальному  закладі. Виховання у дітей почуття патріотизму у сучасному суспільстві для школи дуже складна задача. Тому через детальне вивчення конкретної історичної події , глибокого розуміння дій людей у складній ситуації, вивчення біографії людей  причетних до подвигу спонукає кожного учня до самоаналізу особистих рис характеру, перегляду особистих поглядів, переконань, коректує поведінку учня, активізує його громадську позицію, змушує кожного вихованця працювати над собою, розвивати особисті здібності,  пізнавати особистісні потреби, нахили, самореалізовуватись.

Технологія проекту сприяє вирішенню наступних проблем:
 • Створення умов для розкриття творчих здібностей та відпрацювання навичок поетапного планування та реалізації поставлених завдань;
 • Створення  в учнівській самоврядній організації  умов для розкриття і збагачення суб’єктивного досвіду учнів на основі особистої участі в проекті;
 • Активізація позанавчальної діяльності учнів;
 • Оптимізація соціально-особистісного росту учасників педагогічного процесу.
Вид проекту:

За характером діяльності – інформаційно-дослідницький, суспільно-корисний;

За характером контактів – локальний:

За кількістю виконавців – колективний;

За тривалістю – довгостроковий.

При роботі над даним проектом були використані наступні методи: метод проектів, метод «рівний-рівному», методи організації діяльності, метод дослідження, (метод прогнозування,  метод стимулювання діяльності,  заохочення, метод самовиховання,  громадська думка, тощо)

Результати проектної діяльності учнів узагальнені у збірнику № 2 «Книга пам’яті. Живи, поки ми пам’ятаємо…» та  довели ефективність даного проекту, який слід і надалі впроваджувати у виховному процесі, в роботі по формуванню світогляду, вихованню рис характеру притаманних  справжньому патріоту.

Даний проект можна використати в будь-якому навчальному закладі через проведення його презентації, «круглих столів» з обміну досвідом.

Яке щастя, що пам’ять повертає
нам минуле не для того,щоб
переробити його, а лише для того,
щоб осмислити, оплакати й
зрозуміти. Ми відповідні за все – за
кожен вчинок та за кожне слово, і
пам’ять пропонує нам обдумати,
навіщо ми жили, що ми зробили зі
своїм життям, чи було в нас
призначення й виконали ми його.

Н. Мандельштам

Треба весь час пам’ятати про
подвиг загиблих, мабуть,тоді зникне
зло та виповниться найзаповітніша
людська мрія  - повернути до життя
загиблих.
 
Ю. Нагибін

Тема проекту:     

                              «Герої Чорнобиля. Щоб пам’ятали…»  

Патріотичне виховання підростаючого покоління – основа стабільного розвитку країни в майбутньому. Цей процес тривалий за часом, складний за змістом і достатньо розбалансований з погляду методичного здійснення. Формування патріотичних відчуттів багато в чому залежить від розвитку емоційної сфери підлітків. Патріотичне виховання підростаючого покоління завжди було одним з найважливіших завдань сучасної школи, адже дитинство і юність — сама благодатна пора для виховання відчуття любові до Батьківщини. Під патріотичним вихованням розуміється поступове і неухильне формування у учнів любові до своєї Батьківщини. Патріотизм — одна з найважливіших рис всебічно розвиненої особи. У школярів повинне вироблятися відчуття гордості за свою Батьківщину і свій народ, пошану до його великих звершень і гідних сторінок минулого. Багато що потрібне від школи: її роль в цьому плані неможливо переоцінити.

Я.А. Коменський відзначав, що одним з головних напрямів виховання повинне бути виховання у дитини прагнення надавати користь своїми діями можливо більшому числу людей. У "Великій дидактиці" він писав : "Лише б тоді настав щасливий стан в справах приватних і суспільних, якби всі прониклися бажанням діяти на користь загального благополуччя"

Мета проекту: виховання почуття патріотизму на конкретних прикладах недалекого минулого, через вивчення історичних подій свого народу, залучення до суспільно-корисної діяльності, виховання любові до рідного міста, відповідальності за свої вчинки перед собою, колективом однокласників, вчителями, батьками; виховання високо морального, духовно розвиненого  підростаючого покоління; залучення учнів до соціальної активності в громадському житті школи, міста.

Основні завдання:  

1. Виховувати любов і повагу до історії рідного краю, міста, виховання  почуття патріотизму.

2. Через детальне вивчення біографічних даних спонукати до самооцінки, самопізнання, самовдосконалення

3. Розвивати почуття толерантності, вміння вести діалог, шукати та знаходити конструктивне рішення при спілкуванні з людьми різними за віком, соціальним статусом, тощо. Розвивати комунікативні якості.

4. Стимулювати розвиток учнівського шкільного самоврядування.

5. Розвивати пізнавальну активність при роботі із джерелами інформації;

6. Залучення якомога більше учнів до пошукової роботи;

7. Підвищувати інформаційну культуру через вивчення нових комп’ютерних програм, розумне користування Інтернетом;

8. Сприяти вихованню гуманної особистості – щирої, людяної, доброзичливої, милосердної.

9. Реалізувати демократичні принципи виховання, принцип єдності свідомості й поведінки.


Етапи реалізації проекту:  

Підготовчий (жовтень  –  грудень, 2011 року):

 • Створення ініціативної групи;
 • Обґрунтування та розвиток ідей;
 • Обговорення шляхів вирішення проблеми пошуку необхідної інформації 
Організаційно-підготовчий (січень-лютий, 2012):
 • Розподіл обов’язків та завдань класним колективам;
 • Конкретизування завдань, розробка алгоритму їхнього  вирішення;

Етап функціонування (лютий - квітень, 2012):

 • Збір  та обробка інформації;
 • Відвідування музеїв;
 • Організація зустрічей із людьми, причетними до конкретної історичної події;
 • Проведення акції «Журавлики Чорнобиля»;
 • Інформування шкільного загалу з результатами проведеної роботи.

Підведення підсумків – квітень, 2012:

 • Презентація проекту на класних годинах «Герої Чорнобиля. Щоб пам’ятали…»;
 • Благоустрій алеї Героїв Чорнобиля;
 • Узагальнення матеріалів у Книзі пам’яті;
 • Передача зібраних матеріалів у Чорнобильський центр м. Славутича;
 • Висвітлення результатів даного проекту на шкільному сайті http:/www.coolschool1.at.ua/;
 • Продовження  вивчення біографій Героїв Чорнобиля та узагальнення зібраних матеріалів у 3 збірнику Книги пам’яті.. 

Умови реалізації проекту:

Успіх проекту «Герої Чорнобиля. Щоб пам’ятали…» залежить від дотримання ряду  принципів:

 • Поєднання педагогічного керівництва з ініціативою і самодіяльністю учнів.
Педагогічне керівництво зумовлене недостатнім життєвим досвідом молодої людини, а виховання  особистості  можливе лише за умови  поєднання зусиль вчителя з самостійністю, творчістю, ініціативою і самодіяльністю учнів.
 • Повага до особистості дитини, поєднана з розумною вимогливістю до неї.
Повага до людини передбачає гуманне ставлення до неї. Вона є стрижнем між учителем і учнями.
 • Опора на позитивне в людині.
 • Систематичність та послідовність виховних заходів.
Йдеться про систему виховних впливів , яка забезпечує формування в учня світогляду, інтересів, переконань.
 • Зацікавленість у результаті дослідницької роботи  з боку учнів, батьків, вчителів, громадськості.
 • Обмін досвідом. Навчання за принципом «Рівний-рівному»
Очікувані результати:

Підвищення інтересу до вивчення історії рідного краю, підвищення рівня вихованості, поваги до людей, старших за віком, моральних якостей: милосердя, людяності. Активізація діяльності органів учнівського самоврядування.


Учасники проекту:

 • Шкільний актив – 7 осіб;
 • Класні колективи 4-10 класів ( 24 класи)
 • Координатор шкільного учнівського самоврядування – 1 особа;
 • Адміністрація та педагоги школи;
 • Батьки, громадськість.

Актив проекту:


Мазяр Анастасія,
президент
шкільного парламенту РУУШ,
учениця 10-А класу;

                   
 
 Старовойт Лілія, член Центру
преси та інформації РУУШ,
учениця 10-В класу;  
Черняк Анна, лідер Центру
шефської допомоги РУУШ,
учениця 9-Б класу
Подліняєва Вероніка,
учениця 10-А класу;


Гуміна Вікторія,  член Центру шефської допомоги РУУШ, учениця 9-Б класу;


Орлов Євген, лідер Центру культури та дозвілля РУУШ, учень 10-В класу;


Клепиков Андрій, член центру
преси та інформації РУУШ,
фотокореспондент, учень 9-А класу;

Гонтар Марина Геннадіївна
заступник директора з виховної
роботи


Результативність проекту:
 

1. Відвіданий Національний музей Чорнобиля,  м. Київ. (Додаток № 1);

2. Відвіданий меморіальний комплекс «Пам’ятник героям Чорнобиля» на території Свято-Михайлівського Храмового комплексу у м. Києві (Додаток № 2);

3. Організовані та проведені зустрічі із ліквідаторами аварії на ЧАЕС, які особисто знали загиблих
    (Додаток № 3);

4. Оновлена алея Героїв Чорнобиля (Додаток № 4);

5. Проведена акція «Журавлики Чорнобиля» серед учнів 4-6 класів (Додаток № 5);

6. Узагальнено інформацію про 4-х Героїв Чорнобиля;

7. Зібрані матеріали упорядковані у збірнику № 2 «Книга пам’яті»;

8. Збірник буде переданий у Чорнобильській центр м. Славутича;

9. Матеріали проекту розміщені на сайті школи.  


Форма входа

Календар новин

«  Травень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Пошук

Корисні сайти

 
 

Статистика

free counters

SlavutichSchool1© 2019